CATXALOT STUDIO

Client: Estudi de diseny gràfic i audiovisual Catxalot Studio.

Projecte: Diseny del logotip.

Concepte: El logotip de dues direccions; d’esquerra a dreta és la representació de l’animal (el catxalot) d’una manera molt geomètrica i simplificada, que representa el disseny gràfic. De dreta a esquerra és una càmera de vídeo antiga, que representa la part audiovisual.

A més a més, la tipografia s’ha dissenyat a partir de l’isotip.

Requisits: El catxalot (l’animal) havia de ser part essencial del logotip.